PIELĘGNACJA STÓP

STERYLNOŚĆ NARZĘDZI - WŁASNY AUTOKLAW


Gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia przeznaczone do pracy ze stopami.
Narzędzia po każdym użyciu są myte i dezynfekowane w myjce ultradźwiękowej oraz sterylizowane we własnym autoklawie.
O sterylności świadczą rozpakowywane przy klientce pakiety z narzędziami.
Wszystkie materiały pomocnicze są jednorazowego użytku.