Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwane dalej RODO.
W związku z wejściem RODO, LIVIA Liwia Cybulska zwana dalej Administratorem informuje o Państwa prawach w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Proszę o zapoznanie się z przedstawionymi informacjami.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO:
1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest LIVIA Liwia Cybulska,

      Heykego 6 84-230 Rumia, nip 588 213 20 53
2)   Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:
- realizacja umowy
- reprezentacja przed organami administracji państwowej.
3)   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy RODO.
4)   Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom, jeśli zajdzie taka potrzeba:
- organom administracji państwowej
- firmom informatycznym i księgowym obsługującym Administratora
5)   Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa poza Unią Europejską lub organizacji międzynarodowej.
6)   Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, do czasu jej zakończenia i rozliczenia.
7)   W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
8)   Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.
9)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz umowy.
10)   Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu (art. 22 ust. 1 i 4 RODO)

 

W przypadku korzystania z usług w gabinecie LIVIA Liwia Cybulska , każdy klient wyraża świadomą ustną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  LIVIA Liwia Cybulska z siedzibą w Rumi, ul. Heykego 6  w celu  prawidłowego wykonania usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest świadoma zgoda klienta. Klient ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [o prawie do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje], a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

Z poważaniem,
Liwia Cybulska